ქალიშვილობის აპკის აღდგენა - გიმენოპლასტიკა

 

ქალიშვილობის აპკის აღდგენა ქირურგიული მეთოდით თანამედრო პერიოდში ძალზე გავრცელებულია.

ჩვენებები:

პაციენტის სურვილი;

მომავალი ქმრის ეთიკური ან რელიგიური მხედველობა;

ოპერაცია ტარდება ადგილობრივი ან საერთო ანესთზიის პირობებში.

არსებობს ოპერაციის ორი მეთოდი, რომლებიც წარმატებით გამოიყენება კლინიკაში.

აპკიის კიდეების გაკერვა(დროებითი)

სამფენიანი გიმენოპლასტიკა.

თუ საჭიროა, რომ ქალიშვილობა შენარჩუნებული იქნეს შედარებით დიდი ხნის განმავლობაში, გამოიყენება მეთოდი - სამფენიანი გიმენოპლასტიკა. აპკი იკერება გამწოვადი ძაფებით, რომელიც ქრება 10-15 დღის შემდეგ. ასეთი მეთოდი უნარჩუნებს ქალბატონს ქალიშვილობას წლების განმავლობაში. ამ ოპერაციის შემდეგ აპკის დეფლორაციის შედეგად იწვევს ისეთ სისხლდენას, როგორიც არსებობდა პირველი აქტის შემდეგ.

ოპერაციის ჩატარების შემდეგ რეკომენდირებულია ფიზიკური დატვირთვის შემცირება 3 კვირის განმავლობაში. ყველა პაციენტს ინდივიდუალურად ენიშნება სარეაბილიტაციო პროგრამა, რაც ხელს უწყობს დაუბრუნდეს ცხოვრების ჩვეულ რიტმს.

უკან დაბრუნება